رویدادهای برگزار شده به مناسبت هفته سراهای دانشجویی

رویدادهای برگزار شده به مناسبت هفته سراهای دانشجویی

برگزاری مسابقات آشپزی(برادران) برگزاری مسابقات آشپزی(خواهران) بازارچه دانشجویی در خوابگاه جواهری

دوشنبه، ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ 262