تسویه حساب دانشجویان

تسویه حساب دانشجویان

جمعه، ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ 283

به اطلاع دانشجویان محترمی که از طریق اتوماسیون اقدام به تسویه حساب نموده‌اند می‌رساند تائید نهایی تسویه حساب ایشان منوط به پرداخت بدهی به دانشکده و بارگذاری فایلهای مربوط به پرداخت در سامانه می‌باشد. خواهشمند است به منظور تسریع در انجام این روند دقت لازم در این خصوص را داشته باشید.