تسویه حساب دانشجویان

تسویه حساب دانشجویان

جمعه، ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ 72

به اطلاع دانشجویان محترمی که از طریق اتوماسیون اقدام به تسویه حساب نموده‌اند می‌رساند تائید نهایی تسویه حساب ایشان منوط به پرداخت بدهی به دانشکده و بارگذاری فایلهای مربوط به پرداخت در سامانه می‌باشد. خواهشمند است به منظور تسریع در انجام این روند دقت لازم در این خصوص را داشته باشید.