محتوا

اطلاعیه مناقصه سلف سرویس دانشگاه خوانسار

دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی تهیه کلیه مواد اولیه ، پخت و توزیع غذای سلف سرویس دانشجویی خود را در سال تحصیلی 1397-1398 به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید

دوشنبه، ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ 69

آگهی مناقصه

 

دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی تهیه کلیه مواد اولیه ، پخت و توزیع غذای سلف سرویس دانشجویی خود را در سال تحصیلی 1397-1398 به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. بدینوسیله از کلیه اشخاص حقوقی که تمایل به شرکت در مناقصه با موضوع فوق الذکر را دارند دعوت به عمل می آورد با ارائه مدارک و سوابق دال بر توان و ظرفیت اجرای کار فوق،  جهت آشنایی و توجیه لازم به مدیریت دانشجویی دانشکده (به شماره های تماس 57995208 و یا  57995209) مراجعه فرمایند. متقاضیان می توانند برای دریافت اسناد مناقصه مربوطه در ساعات اداری از روز چهارشنبه 17/05/1397 به مدت یک هفته به نشانی: خوانسار،  انتهای بلوار نماز، دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار، مدیریت اداری و مالی مراجعه نمایند و کلیه اسناد و مدارک تکمیل شده را حداکثر تا ساعت ۱۳ روز شنبه مورخ 27/05/1397 به مدیریت اداری و مالی دانشکده تحویل دهند. زمان بازگشایی و سایر شرایط در اسناد مناقصه قید گردیده است. هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه است.

میزان سپرده یا ضمانت نامه شرکت در مناقصه 250،000،000ریال می باشد.

تسویه حساب دانشجویان

جمعه، ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ 100

به اطلاع دانشجویان محترمی که از طریق اتوماسیون اقدام به تسویه حساب نموده‌اند می‌رساند تائید نهایی تسویه حساب ایشان منوط به پرداخت بدهی به دانشکده و بارگذاری فایلهای مربوط به پرداخت در سامانه می‌باشد. خواهشمند است به منظور تسریع در انجام این روند دقت لازم در این خصوص را داشته باشید.

رویدادهای برگزار شده به مناسبت هفته سراهای دانشجویی

برگزاری مسابقات آشپزی(برادران) برگزاری مسابقات آشپزی(خواهران) بازارچه دانشجویی در خوابگاه جواهری

دوشنبه، ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ 58

بازارچه

چهارشنبه، ۰۹ خرداد ۱۳۹۷ 80

برگزاری مسابقات آشپزی(برادران)

در اردیبهشت ماه 1397 برگزار گردید.

چهارشنبه، ۰۹ خرداد ۱۳۹۷ 78

برگزاری مسابقات آشپزی(خواهران)

در اردیبهشت ماه 1397 برگزار گردید.

چهارشنبه، ۰۹ خرداد ۱۳۹۷ 77

پوستر به مناسبت هفته خوابگاه ها(برادران)

پوستر به مناسبت هفته خوابگاه ها

چهارشنبه، ۰۹ خرداد ۱۳۹۷ 74

پوستر به مناسبت هفته خوابگاه ها(خواهران)

پوستر به مناسبت هفته خوابگاه ها

چهارشنبه، ۰۹ خرداد ۱۳۹۷ 53

جشنواره ورزشی بهاره 1397

برگزاری مسابقات فوتسال جام رمضان

چهارشنبه، ۰۹ خرداد ۱۳۹۷ 58

جشنواره ورزشی بهاره 1397

برگزاری مسابقه طناب کشی به مناسبت هفته خوابگاه ها

چهارشنبه، ۰۹ خرداد ۱۳۹۷ 51

جشنواره ورزشی بهاره 1397

برگزاری مسابقات فوتبال دستی در دانشگاه

چهارشنبه، ۰۹ خرداد ۱۳۹۷ 53

جشنواره ورزشی بهاره 1397

مسابقات هفت سنگ، طناب زنی، طناب کشی، تنیس روی میز

چهارشنبه، ۰۹ خرداد ۱۳۹۷ 48

جشنواره ورزشی بهاره 1397

مسابقات هفت سنگ، طناب زنی، طناب کشی، تنیس روی میز

چهارشنبه، ۰۹ خرداد ۱۳۹۷ 51

برگزاری گل گشت

اردیبهشت 1397 گلستان کوه خوانسار

چهارشنبه، ۰۹ خرداد ۱۳۹۷ 57

برگزاری کارگاه ارتقا و غنی سازی روابط زوجین دانشجو

در تاریخ 31 اردیبهشت ماه 1397 برگزار گردید.

چهارشنبه، ۰۹ خرداد ۱۳۹۷ 51

برگزاری کارگاه مدیریت شکست عاطفی

در تاریخ 17 اردیبهشت ماه 1397 در سالن کنفرانس برگزار گردید.

چهارشنبه، ۰۹ خرداد ۱۳۹۷ 48

برگزاری کارگاه مدیریت شکست عاطفی

در تاریخ 17 اردیبهشت ماه 1397 در سالن کنفرانس برگزار گردید.

چهارشنبه، ۰۹ خرداد ۱۳۹۷ 45